Valtuustoaloitteita

Syksyltä 2021 alkavalta vaalikaudelta laaditut aloitteet Lahden Kaupunginvaltuustossa

Esitämme, että Lahden kaupunki järjestää kouluissaan, joko yläasteella ja/tai lukioissa ja/muissa oppilaitoksissaan tai opetusryhmissään valitsemansa tahon kanssa (esimerkiksi opettaja, poliisi tai lakimies) opetuksenaan tietoa oppilailleen uudesta seksuaalirikoslainsäädännöstä.

Opetuksen muoto on Lahden kaupungin valittavissa, mutta tiedon on saavutettava mahdollisimman moni oppilas.

LUE LISÄÄ…

Lahden kaupunki selvittää yhteistyössä eri työllistämispalveluiden ja PHHyky:n (myöhemmin toimijana uusi hyvinvointialue ”Päijät-Sote”) ja/tai muiden mahdollisten asiaan osallisten toimijoiden kanssa,

kuinka Lahden työllisyyden kuntakokeiluun ja myöhemmin pysyvästi nuoriin kohdistuvia palveluita voitaisiin keskittää siten, että ne palvelisivat nuoren työllistettävän tulevaisuutta kokonaisvaltaisesti? Onko nuorelle työllistettävälle osoitettu henkilötaho, joka on tietoinen nuoreen kohdistuvista kaikista palveluista (esimerkiksi myös nuoreen kohdistuvista terveydenhuollon palveluista, sosiaalitoimen palveluista ym. eli kuinka koordinoidusti moniammatillinen yhteistyöstä kokonaisuutena toimii) ja suunnitteleeko ja laatiiko sama henkilö nuorelle yhdessä nuoren kanssa tavoitteellisen suunnitelman tulevaisuuteen, johon nuori sitoutuu? Missä määrin ”yhden luukun periaate” toteutuu nuoreen työllistettävään kohdistuvissa palvelutarjonnassa? Kuinka nuoren ympäristö huomioidaan palvelutarjonnassa ja onko tätä mahdollista osalllistaa enemmän?

LUE LISÄÄ…

Lahden kaupunki selvittää yhteistyössä neuvotellen PHHyky:n (myöhemmin toimijana uusi hyvinvointialue) ja/tai muiden mahdollisten asiaan osallisten toimijoiden kanssa, tulisiko Lahden päihdepalvelut tai ainakin osa niistä sijoittaa kauemmaksi Lahden ydinkeskustasta niin kutsutun yhden luukun toimintaperiaatteen mukaisesti ja/tai tulisiko Lahden alueelle perustaa moniammatillinen huumetyöryhmä selvittämään ja kontrolloidusti toteuttamaan sekä seuraamaan toteutuneiden toimenpiteiden vaikutuksia (tässä aloitteessa päihteistä puhuttaessa niillä tarkoitetaan lähinnä huumausaineita ja/tai niiden korvaushoidossa käytettäviä ja luokiteltavia lääkkeitä).

LUE LISÄÄ…